Kto może założyć własny biznes?

Rynek pracy wymusza na wielu ludziach konieczność założenia własnej działalności, która będzie naszym źródłem dochodów. Jest to oczywiście pomysł nie dla wszystkich, ponieważ jest bardzo mało możliwości, by założyć firmę bez konieczności wyłożenia pewnej kwoty pieniędzy.

W większości trzeba zakupić towar, maszyny czy inne niezbędne urządzenia, które umożliwi nam prowadzenie własnej działalności. Nie każdy może założyć swoją firmę, ponieważ nie wszyscy są w takiej samej sytuacji. Choć bez wątpienia i osobie, która opiekuje się chorą osobą na świadczeniu pielęgnacyjnym i renciście brakuje tak samo pieniędzy, rencista może dorobić w jakikolwiek sposób oczywiście do konkretnej granicy dochodów, zaś osoba na świadczeniu pielęgnacyjnym nie może dorobić już nic, gdyż w momencie rejestracji firmy, traci świadczenie. Zatem, nawet, jeśli ma możliwość pracy w domu i mogłaby założyć firmę, nie może tego zrobić.

Osoba bezrobotna może założyć działalność oczywiście informując o tym Urząd Pracy, co skutkuje wykreślenie jej z grupy osób bezrobotnych. Na pewno może założyć działalność osoba pracująca na etacie, pod warunkiem oczywiście, że umowa o pracę nie uwzględnia zakazu takiego działania.