Popyt – czym jest, jakie czynniki go warunkują?

Popyt to ilość produktów albo usług, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie i w określonym momencie (czasie).

Wielkość popytu jest uzależniona od ceny, po jakiej producenci chcą sprzedać daną jednostkę dobra. Im cena produktu czy usługi jest wyższa, tym jest mniej chętnych na jego zakup. Prawo popytu mówi o tym, że gdy wszystkie czynniki, które wpływają na popyt zostaną na tym samym poziomie, to więcej towarów będzie można sprzedać po cenie niższej niż po cenie wyższej. Istnieje wiele czynników wpływających na zmiany wielkości popytu. Spadek popytu spowodowany jest spadkiem ceny substytutu, spadkiem dochodów, spadkiem liczny nabywców, oczekiwaniem spadku ceny w przyszłości, a także wzrostem ceny dobra komplementarnego i zmianą gustów na niekorzyść danego dobra.

Wzrost popytu powodowany jest przez spadek ceny dóbr komplementarnych, wzrost dochodów, wzrost ceny dobra substytucyjnego, oczekiwanie wzrostu ceny w przyszłości, a także wzrostem liczny nabywców i zmianą gustów na rzecz danego dobra.